מכרז פומבי דו שלבי 195/2020 קידום, ליווי, ניהול התכנון ושירותי בקרה ופיקוח על התכנון שיקום מחצבת האגמים נשר - קובץ הבהרות

מה כורה? חדשות ועדכונים באתר