מכרז פומבי מס' 198/2020 - עריכת סקר פסולת במתחם מחצבה נטושה בגן לאומי מגדל צדק נוסח מעודכן בהמשך לשאלות ההבהרה

רצ"ב כל מסמכי המכרז המעודכנים אותם יש לצרף בהגשת המכרז.

מכרז מעודכן 10.1.2021

תרשומת סיור מציעים

שאלות ותשובות מעודכן 10.1.2021

שימו לב, בגלל הסגר תאריך הגשת המכרז שונה ל - 31.1.2021.

מה כורה? חדשות ועדכונים באתר