מכרז פומבי מס' 218/2021 - שיקום מחצבת רביבים

מה כורה? חדשות ועדכונים באתר