עלה לאתר פרוטוקול סיור קבלנים - מכרז רביבים

רצ"ב פרוטוקול סיור קבלנים שנערך ברביבים.

הפרוטוקול נמצא גם בחלונית של המכרז.

פרוטוקול סיור קבלנים 2.3.2021

מה כורה? חדשות ועדכונים באתר