מכרז פומבי מס' 218/2021 - שיקום מחצבת רביבים - באתר תשובות לשאלות הבהרה

מה כורה? חדשות ועדכונים באתר