מכרז פומבי דו שלבי 226/2021 - שיקום מחצבת יד נתן - פרוטוקול סיור קבלנים

פרוטוקול סיור קבלנים

(אפשר למצוא את הפרוטוקול גם במכרז עצמו המופיע באתר)

מה כורה? חדשות ועדכונים באתר