מכרז פומבי דו שלבי 226/2021 - שיקום מחצבת יד נתן - תשובות לשאלות הבהרה

שאלות הבהרה

מודעה מעודכנת 8.4.2021

מה כורה? חדשות ועדכונים באתר