מכרז פומבי דו שלבי 234/2021 לרכישת שירותי בקרה, ניהול ופיקוח צמוד - נחל רביבים - מסמך הבהרות

מה כורה? חדשות ועדכונים באתר