מכרז פומבי מס' 227/2021 - שיקום מחצבת מג'ד אל כרום

מה כורה? חדשות ועדכונים באתר