מכרז פומבי דו שלבי מס' 236/2021 לרכישת שירותי דוברות, הסברה ויחסי ציבור - תשובות לשאלות הבהרה

תשובות לשאלות הבהרה

להזכירכם, יש לצרף קובץ זה למסמכי המכרז.

מה כורה? חדשות ועדכונים באתר