קול קורא מאגר יועצים ובעלי מקצוע בתחומי התכנון, המדידה והפיקוח ובתחומים משלימים - מענה לשאלות הבהרה

תשובות לשאלות הבהרה

 

להזכירכם, יש לצרף קובץ זה למסמכי המכרז.

מה כורה? חדשות ועדכונים באתר