מכרז פומבי דו שלבי מס' 251/2021 לרכישת שרותי בקרה, ניהול ופיקוח צמוד - שיקום מחצבת יחיעם - מסמך הבהרות 1 ו- 2

 מסמך הבהרות מס' 1 - תשובות לשאלות הבהרה

מסמך הבהרות מס' 2 - תשובות לשאלות נוספות

מה כורה? חדשות ועדכונים באתר