מכרז פומבי דו שלבי 224/2021 - שיקום מחצבת יחיעם - מסמך הבהרות מס' 1

מה כורה? חדשות ועדכונים באתר