מכרז פומבי דו שלבי 259/2021 - שיקום מחצבת הבזלת בית אלפא

מה כורה? חדשות ועדכונים באתר