מכרז פומבי דו שלבי 259/2021 - שיקום מחצבת הבזלת בית אלפא - פרוטוקול סיור קבלנים

להזכירכם, יש לצרף הפרוטוקול בהגשת מסמכי המכרז

פרוטוקול סיור קבלנים

 

מה כורה? חדשות ועדכונים באתר