מכרז פומבי 259/2021 - שיקום מחצבת הבזלת בית אלפא - מסמך הבהרות מס' 1

מסמך הבהרות מס' 1 - יש לצרף למסמכי המכרז

מה כורה? חדשות ועדכונים באתר