מכרז פומבי דו שלבי 244/2021 שיקום מחצבת שוהם

במסגרת עבודות השיקום יוסדר מתחם בילוי פתוח בחיק הטבע לשימוש הציבור ואמפיתאטרון.

רצ"ב מסמכי המכרז:

מודעה

מכרז

כתב כמויות

דו"ח קרקע

נספח ד'- טופס הגשת הצעת מחיר

נספח ה' - רשימת תכניות

נספח ו' - מפרט טכני מיוחד

תוכניות לביצוע:

אדריכלות נוף

1. תכנית פיתוח כללית

2. תכנית פיתוח כללית - גבהים וסימון קירות

3. תכנית פיתוח כללית - הפניות לפרטים

4. תכנית פיתוח כללית - הגדלת אזור מרכז לאמפיתאטרון

5. תכנית פיתוח כללית - תכנית תאום מערכות

6. תכנית פיתוח כללית - הפנייה, שילוט והכוונה

7. תכנית פירוקים ושימור עצים

8. תכנית עבודות עפר

9. חתכים פיתוח

10. פריסות קירות - EL-01

11. פריסת קירות EL-02

12.פריסת קירות EL-03

13. פרטי פיתוח - גליון 1

14. פרטי פיתוח - גליון 2

15. פרטי פיתוח - גליון 3

16. פרטי פיתוח - גליון 4

17. תכנית צמחיה

18. תכנית השקיה

קונסטרוקציה

19. תכנית פיתוח 200A (מעודכן, עלה לאתר 24.12.2021)

20. תכנית פיתוח 200B (מעודכן, עלה לאתר 24.12.2021)

21. תכנית פרטים 200C (מעודכן, עלה לאתר 24.12.2021)

מים וביוב

22. מים ביוב וניקוז תנוחה כללית (מעודכן, עלה לאתר 24.12.2021)

23. תנוחת מערכת המים

24. תנוחת מערכת הביוב+חתכים

25. תנוחת מערכת הניקוז+חתכים+פרט מוצא ניקוז+תנוחת עבודות עפר וחתך

פרטים מים

27. שסתום אוויר משולב על זקף לקו מים

28. ברז שרפה "3 ו- "3X2 על זקף "4 כולל מתקן שבירה

29. שוחת ניקוז לקו מים מצנרת HDPE

30. הכנה לחיבור מגרש או ראש מערכת השקייה "6 - "3

31. שסתום אוויר משולב "2 - "3 בשוחה לקו מים מצנרת HDPE

32. תא מגוף "16 - "3 מחוליות טרומית

33. חיוץ מאוגן

34. רגל תמיכה לצינור מים

פרטי ביוב

36. שוחת בקרה עשויה בטון טרומי

37. שוחת בקרה לביוב מחוליות בטון טרומי עם מפל

38. שוחות בקרה עמוקות מ- 4 מ'

39. פרט עמוד סימון

40. חתכים טיפוסיים לתעלות להנחת צנרת

41. פרט מעבר HDPE דרך בטון

ניקוז פרטים

43. חתכים טיפוסיים לתעלות להנחת צנרת

44. שוחת בקרה עגולה בקו תעול

45. קולטן כביש טיפוסי עם תא תפיסה ראשי עמוק

46. פרט ביצוע לריצוף ריפ-רפ

47. קולטן כביש טיפוסי עם תא תפיסה ראשי עמוק

חשמל ותאורה

48. פרטים לתאורת רחוב ולוחות חשמל

49. הזנות חשמל ותאורה במסגרת פיתוח שטח

מקרא לגופי תאורה

כבישים וניקוז

50. כניסה לשכונה כא - שוהם - חתכים לרוחב כבישים 33, 43, 53

51. כניסה לשכונה כא - שוהם - תנוחה

 

סיור המציעים התקיים ב- 22.12.2021 בשעה 14:30 - רצ"ב פרוטוקול סיור קבלנים - יש לצרפו למסמכי המכרז

רצ"ב תשובות לשאלות הבהרה

מועד הגשת הצעות - ב- 9.1.2022 בשעה 12:00

 

מה כורה? חדשות ועדכונים באתר