מכרז פומבי דו שלבי מספר 258/2021 - לרכישת שירותי בקרה, ניהול ופיקוח צמוד על פרויקט שיקום מחצבת הבזלת בית אלפא

תשובות לשאלות הבהרה

יש לצרף מסמך זה למסמכי המכרז

מה כורה? חדשות ועדכונים באתר