מכרז פומבי 244/2021 שיקום מחצבת שוהם - תשובות לשאלות הבהרה

מה כורה? חדשות ועדכונים באתר