מכרז לייצור אספקה והתקנת שילוט בגן לאומי צבעי מכתש רמון 248/2022 - פרוטוקול סיור קבלנים

פרוטוקול סיור קבלנים - יש לצרפו למסמכי המכרז

מה כורה? חדשות ועדכונים באתר