מכרז שילוט 248/2022 שיקום מחצבת מכתש צבעי הרמון - תשובות לשאלות

רצ"ב התשובות

רצ"ב המפרט המעודכן - נכון לתאריך 8.3.2022 - השינויים מסומנים באדום

מה כורה? חדשות ועדכונים באתר