מכרז לייצור שלטים אספקה והתקנת שלטים מס' 265/2022 - גבעת תום ותומר

מה כורה? חדשות ועדכונים באתר