מכרז פומבי דו שלבי 272/2022 - לרכישת שירותי בקרה על שירותי הפיקוח הצמוד בפרויקטים המבוצעים עבור הקרן - תשובות לשאלות הבהרה

תשובות

 

שימו לב, למסמך התשובות מצורפים שני דפי מכרז מעודכנים שיש לצרף למכרז - עמ' 8 ועמ' 27.

מה כורה? חדשות ועדכונים באתר