מכרז 268/2022 - שיקום מחצבת ניצנה - תשובות לשאלות הבהרה

תשובות לשאלות הבהרה

להזכירכם, יש לצרף מסמך זה למסמכי המכרז.

מה כורה? חדשות ועדכונים באתר