מכרז פומבי דו שלבי 282/2022 - סקר מחצבות נטושות - מסמך הבהרות

מסמך הבהרות מס' 1 - יש לצרף המסמך למכרזי הקרן

מה כורה? חדשות ועדכונים באתר