מכרז פומבי דו שלבי 282/2022 - סקר מחצבות נטושות - מסמך הבהרות מס' 2

מסמך הבהרות מס' 2

שימו לב,

יש לצרף למכרז את שני מסמכי ההבהרות

מה כורה? חדשות ועדכונים באתר