פטור ממכרז - הליך תחרותי לפיקוח צמוד על ייצור והתקנת שילוט בפארק גן לאומי צבעי מכתש רמון

פטור ממכרז רכישת פיקוח צמוד על ייצור והתקנת שילוט בגן לאומי צבעי מכתש רמון

מה כורה? חדשות ועדכונים באתר