11.01.23 אירוח נציגי אשכול בית הכרם
במסגרת חשיפת פעילות הקרן לשלטון המקומי אירחנו היום במשרדי הקרן את נציגי אשכול בית הכרם וזאת כחלק ממהלך רחב של הקרן אל מול השלטון המקומי על זרועותיו השונות לצורך הידוק שתוף הפעולה המקצועי.

במפגש פרס מנכ"ל האשכול, רז טישלר, את פעילותו הענפה של האשכול והציג אפשרויות לשיתופי פעולה עתידיים עם הקרן. מנהל הקרן לשיקום מחצבות, מיכאל חרל"פ, הציג בפגישה את אופן עבודת הקרן והדגשים החשובים בהליכים השונים טרם ההחלטה על שיקום מחצבה.

 

חדשות ועדכונים