מחצבת אפיק

מחצבה נטושה סמוך לקיבות אפיק, בדרום רמת הגולן, היוותה במשך שנים רבות אתר להשלכה בלתי מבוקרת של פסולת בניין. 
 
הקרן לשיקום מחצבות בשיתוף עם המועצה האזורית גולן ומשרד התיירות, יזמו את שיקום המחצבה והפיכתה לפארק לרווחת הציבור. הפארק, אשר נחנך בשנת 2008, כולל תיאטרון פתוח ובו מקומות ישיבה בנויים מאבן לקהל של כ-500 צופים, מדשאה משופעת לקליטת קהל נוסף, שבילים ונקודות תצפית, וחנייה לכלי רכב פרטיים ואוטובוסים. 
 
בנוסף על בניית התאטרון, עברה המחצבה שיקום נופי שכלל עיצוב טופוגרפי, נטיעות וטיפול בערימות פסולת הבניין שהיו באתר. 
 
 

 

במהלך שנת 2012 נעשו באתר עבודות להסדרת ניקוז מי נגר עילי. במסגרת העבודות נקדחו בורות חילחול בנקודות הנמוכות ביותר באתר, במטרה להקל על החדרת מים לקרקע באירועי גשם. בחלק העליון של המחצבה נעשו עבודות להטיית מי הנגר והובלתם באמצעות מערכת ניקוז אל מחוץ לשטחי המחצבה על מנת למנוע סחיפה והרס המדרונות.

תכנון: צורנמל-טורנר אדריכלותל נוף.