מחצבת נחל שחורת

בור כרייה לא פעיל של חומר ואדי באפיק נחל שחורת, סמוך לכביש הערבה (כביש 90), כשני קילומרים צפונית לאילת. בשנת 2010 השלימה הקרן לשיקום מחצבות את השלב הראשון של שיקום המחצבה, אשר כלל הסדרה טופוגרפית ומילוי בור שנוצר עקב עבודות הכריה, סמוך לכביש, והיווה מפגע בטיחותי.

במסגרת השלב השני של שיקום מחצבת שחורת, יזמה הקרן לשיקום מחצבות בשיתוף רשות ניקוז נחלים וערבה, תכנית לשיקום איזורי הכרייה הנטושים והסדרת אפיק זרימת מי הנגר העילי. תכנית זו אושרה במהלך שנת 2012 על ידי שר החקלאות, כתכנית ניקוז נחל.

על פי התכנון, יוסדרו איזורי השהיית מי נגר באמצעות סכרונים. השהיית מי הנגר נועדה להגביר את חלחול המים למי התהום וכן להקטין את עוצמות הזרימה במעלה האפיק, לפני הגעת המים לקרבת כביש הערבה.

 

view more images
לפני אחרי

 

בנוף המחצבה הנטושה בולטים בנוכחותם עצי שיטה אשר נותרו במיקומם המקורי במהלך עבודות הכרייה. עצים אלו מהווים עדות לגובה האפיק לפני פעילות הכרייה. לאחר כריית החומר סביבם, הפכו הנקודות בהן קיימים העצים לנקודות הגבוהות בשטח. במסגרת תכנון השיקום הנופי הוחלט לנצל את גובהן של אותן נקודות ולפתחן כנקודות תצפית המשקיפות על סביבתן. בניית נקודות התצפית תעשה באמצעות גביונים.