מחצבות חד"צ, מכתש רמון

במהלך שנת 2012 הושלמו עבודות לשיקום נופי ואקולוגי של מחצבות חרסית דמויית צור (חד"צ) וחרסית שוקולד במכתש רמון, ביוזמה משותפת של הקרן לשיקום מחצבות, רשות הטבע והגנים והמועצה המקומית מצפה רמון. עבודות השיקום השתרעו על פני שטח של כ-3000 דונם, ובתקציב כולל של 13 מיליון שקלים. השטח המשוקם עתיד להפוך לגן לאומי המכונה "ציר צבעי הרמון".

במסגרת עבודות שיקום המחצבות, עוצבו פני השטח באופן שישחזר את אגני הניקוז שקדמו לעבודות הכרייה. הטופוגרפיה החדשה מתוכננת להשהיית מי נגר על מנת לתרום ליצירת בתי גידול חדשים ולשקם את המערכת האקולוגית. מבחינה נופית, הושם דגש רב על ציפוי פני השטח בקרקע התואמת את המרקמים והגוונים שהיו בשטח לפני החציבה. במסגרת עבודות השיקום נחשף מחדש אגם מי תהום שנוצר עקב עבודות הכרייה. כמו כן הוסדרו מסלולי הליכה, שבילי אופניים, נקודות תצפית עם שילוט הסבר לגבי תופעות גיאולוגיות שנחשפו במהלך החציבה.

 

שיקום מחצבות החד"צ הינו חלק מיוזמה כוללת של הקרן לשיקום מחצבות מכתש רמון בשטח כולל של כ-5,000 דונם.

עבור פעילות שיקום המחצבות במכתש רמון הוענק לקרן לשיקום מחצבות, רשות הטבע והגנים ומכון ויצמן למדע, אות "מגשים ישראל יפה לשנת 2009" בתחום שימור נכסי טבע ונוף.