מחצבת רודד

באפיק נחל רודד הסמוך לקיבוץ אילות, כשני קילומטרים מזרחית לכביש הערבה (כביש 90), פעלה במשך שנים רבות מחצבת חומר ואדי, אשר הופעלה על ידי חברת "רדימיקס". חומר הגלם אשר נכרה במחצבה זו עובד לחצץ ששימש לתערובות אספלט לסלילה ולתעשיית הבטון עובר בנייה האיזור אלית. הפעילות בחלק ממחצבת רודד הופסקה עקב מיצוי העתודות המותרות לכרייה.

עם סיום פעיולת הכרייה בחלק זה, יזמה הקרן לשיקום מחצבות, בשיתוף רשות ניקוז ונחלים ערבה, תכנית לשיקום המחצבה כחלק מתכנית כוללת ליצירת מאגר לויסות מי שטפונות. המאגר נועד לעצור את זרם מי הנגר במעלה הנחל, לפני הגיעם אל כביש הערבה ולמתקני התפלת המים של חברת מקורות, המצויים בקרבתו.

 

 

view more images
לפני אחרי

 

במהלך שנת 2012 הושלמה בניית המאגר, הבנוי כסגר גיא וכולל את המתקנים הבאים: סוללות הכוונת מי הנגר למאגר שגובהן שנים עשר מטרים, מתקן שחרור מים גרוויטציוני המשחרר מים באופן מבוקר ומגלש עודפים למניעת הרס הסוללות במקרה של שיטפון לא צפוי. 

בניית המאגר בשטח בור הכרייה תצמצם את נזקי השטפונות במורד הנחל ותתרום להעשרת מי התהום.