מחצבת שפרעם

סמוך לעיר שפרעם פעלה במשך שנים רבות מחצבה אשר סיפקה חומר גלם לתעשיית הבטון. המחצבה סיימה את פעילותה במהלך שנת 2011.

הקרן לשיקום מחצבות יזמה תכנית לשיקום שתי מדרגות חציבה עליונות במחצבת שפרעם, אשר נצפות מכביש 79 ומהוות מפגע חזותי. השיקום הנופי כולל בניית טרסות מבולדרים, באורך כולל של כ-2,000 מטרים. בתחומי הטרסות פוזרה אדמת גן וניטעו עצים ממינים חסכניים במים הנמנים עם צמחיית ארץ ישראל. כמו כן, הונחה מערכת השקייה שתאפשר את תחזוקת הצמחייה בשטח באופן שוטף.

תכנית השיקום מתואמת עם עיריית שפרעם ורשות מקרקעי ישראל המקדמים תכנית המייעדת את שטח המחצבה לאזור תעסוקה, ספורט ונופש. עבודות השיקום הנופי למדרגות המחצבה בוצעו במהלך שנת 2013.

 

 

view more images
לפני אחרי