מחצבת אביטל מזרח

מחצבת טוף נטושה בשיפולים המזרחיים של הר געש כבוי, הר אביטל, בצפון רמת הגולן. בעת החציבה במקום נחשפו תופעות וולקניות ייחודיות, שמהן ניתן ללמוד על ההיסטוריה הגעשית של האזור כולו.

הקרן לשיקום מחצבות בשיתוף עם המועצה האזורית גולן, יזמו תכנית לשיקום המחצבה ולפיתוח המקום כפארק בו ניתן לטייל וללמוד על הגיאולוגיה הגעשית של רמת הגולן. כחלק מפרוייקט השיקום, הוסדר המעמד הסטטוטורי של האתר במסגרת תכנית בניים עיר (תב"ע), המייעדת את השטח לשטח ציבורי פתוח (שצ"פ) ומסדירה דרך גישה לאתר.

 

 

 

בשנת 2012 הושלמו עבודות שיקום המחצבה. העבודות כללו שימוש בחומר טפל בנותר בשטח כתוצאה מהחציבה, לעיצוב פני השטח כסדרה של תלוליות. בין התלוליות ובסמוך למצוק החציבה נעשה פיתוח המאפשר הליכה אל מוקדי העניין העיקריים במחצבה.

שילוט הסבר ודגמים ייחודיים אשר הותקנו בשטח המחצבה, מאפשרים למבקרים ללמוד על התופעות הוולקניות באתר.