מחצבת נחשונים- א.ת. חצב

משיקום המחצבה שמצפון לקיבוץ נחשונים, באזור התעשייה חצב הסמוך ראש העין, ניתן ללמוד רבות על שיקום מחצבות בשלבים, במטרה למזער את פגיעתן הרעה בסביבה עוד במהלך פעילותן. המחצבה בנחשונים, אחת מהגדולות בארץ, היא דוגמא לתכנון החציבה במקביל לשיקום: שאריות חומרי הגלם שנותרו בחלקים שבהם הסתיימה החציבה נוצלו לבנייתו בשטח של אזור תעשייה למוצרי בנייה וסלילה- זאת כדי לאפשר למפעלי בלוקים, מפעלי בטון ומפעלים לייצור טיט ומרצפות לפעול בסמוך למקורות חומרי הגלם ולחסוך בכך זיהום סביבתי כתוצאה משינוע מיותר של החצץ.

 

view more images
לפני אחרי

 

יתר על כן, על השטחים שבתחומי ראש העין מצפון לנחל שילה, שעליהם פעלו מפעלי התעשייה האלה בעבר, מתוכננים מגרשים לבתי מגורים. בסמוך אליהם, במעטפת העליונה של אחת המחצבות הנטושות שעומקה עשרות מטרים, יוקם פארק עירוני אזורי שבמרכזו הגן הלאומי אפק, ויותקנו שבילים, מצפורים, מתקני ספורט ואזורי פיקניק.

במקביל, התברר כי בשטחו של אחד מבורות המחצבה קיים פוטנציאל לאיגום מי שיטפונות הזורמים בנחל שילה הגובל במחצבה. באמצעות הטיית אפיק זרימת המים לתוך המאגר, יימנעו שיטפונות במדרונות, יהיה ניתן להעשיר את מי התהום, למנוע זרימה של מי גשמים לא מנוצלים, לשלב את שטח האיגום הפוטנציאלי בשטחי הפארק המתוכננים לאחר גמר החציבה, וכך המחצבה תשרת גם את משק המים באזור. 

השלב הראשון של תהליך השיקום התבצע בשנת 1998, ושלב נוסף בשנת 2002, תוך שיתוף פעולה בין הקרן לרשות מקרקעי ישראל והמועצה האזורית דרום השרון. השלב האחרון שבוצע היה בשנת 2010, במסגרתו הוכשרו באזור התעשייה חצב עוד כ-60 דונם. במסגרת פרויקט זה הוכשר תוואי של חלק מכביש גישה חדש לישוב אלעד הסמוך למחצבה, ועודפי העפר שנחצבו לצורך הכשרת הכביש שימשו להמשך שיקום המחצבה: שטחי החציבה הישנים מולאו בעודפי העפר, אשר שימשו גם להכשרת השטחים למגרשי התעשייה. 
ההיקף הכולל של הפרויקט הוא כ-17 מיליון ש"ח.