סקר מחצבות נטושות

מחצבות בגליון:
חזרה לגליונות
שם המחצבה מספר נ.צ מרכזי סוג חומר דונם
כפר הנשיא 1 71 765370 / 255810 בזלת 2.0 נתונים טכניים
מפה
הר זמר 1 712 777770 / 251680 קירטון 2.0 נתונים טכניים
מפה
עין מחנים 715 766660 / 254150 בזלת בלויה 3.0 נתונים טכניים
מפה
משמר הירדן 716 768050 / 255960 בזלת 10.0 נתונים טכניים
מפה
כפר-הנשיא 2 717 765570 / 255960 טוף#בזלת בלויה (חיזרה) 2.0 נתונים טכניים
מפה
כפר-הנשיא 3 718 766160 / 256460 בזלת 10.0 נתונים טכניים
מפה
כפר-הנשיא 4 719 766360 / 257220 קרקע 15.0 נתונים טכניים
מפה
כפר-הנשיא 5 720 764750 / 256110 סקוריה בזלתית 0.7 נתונים טכניים
מפה
שמורת עין-גונן 725 778940 / 260590 טוף#בזלת 2.5 נתונים טכניים
מפה
גדות צפון 788 769830 / 258540 קונגלומרט 1.0 נתונים טכניים
מפה
רמות-נפתלי צפון 1023 779630 / 251920 גיר#קירטון 3.0 נתונים טכניים
מפה
בחר את האזור המבוקש >