סקר מחצבות נטושות

מחצבות בגליון:
חזרה לגליונות
שם המחצבה מספר נ.צ מרכזי סוג חומר דונם
הר אביטל - מזרח 959 779340 / 275280 טוף 50.0 נתונים טכניים
מפה
יונתן 960 760660 / 275130 קרקע#חלוקי בזלת 2.0 נתונים טכניים
מפה
גבעת טליה 961 765010 / 276050 טוף#סקוריה 1.0 נתונים טכניים
מפה
אורטל 962 777240 / 270900 טוף#קרקע#סקוריה 4.0 נתונים טכניים
מפה
הר פרס 1 968 762680 / 281660 סקוריה 5.0 נתונים טכניים
מפה
הר פרס 2 969 762380 / 281460 סקוריה 8.0 נתונים טכניים
מפה
הר פרס 3 970 763120 / 280930 סקוריה 4.0 נתונים טכניים
מפה
צ'קפוסט קוניטרה 981 779780 / 276520 טוף 2.0 נתונים טכניים
מפה
הר יוסיפון 1003 773760 / 274570 טוף#סקוריה 2.0 נתונים טכניים
מפה
בחר את האזור המבוקש >