סקר מחצבות נטושות

מחצבות בגליון:
חזרה לגליונות
שם המחצבה מספר נ.צ מרכזי סוג חומר דונם
צומת הקריות 74 743560 / 202950 גיר#דולומיט 5.0 נתונים טכניים
מפה
נשר 78 740800 / 205300 קירטון 220.0 נתונים טכניים
מפה
רמת הדר 80 744850 / 200330 גיר#דולומיט 15.0 נתונים טכניים
מפה
נחל עמירם 83 742500 / 198100 גיר 8.0 נתונים טכניים
מפה
בחר את האזור המבוקש >