סקר מחצבות נטושות

מחצבות בגליון:
חזרה לגליונות
שם המחצבה מספר נ.צ מרכזי סוג חומר דונם
צומת יסיף 1 89 757720 / 214920 גיר 2.5 נתונים טכניים
מפה
צומת יסיף 3 91 757790 / 213750 גיר 0.2 נתונים טכניים
מפה
גילעם צפון 94 747520 / 212970 קירטון 3.0 נתונים טכניים
מפה
נחל שגב 1 98 752700 / 222100 גיר 7.5 נתונים טכניים
מפה
כרמיאל# אל-בוסילה 100 758260 / 226710 גיר 1.0 נתונים טכניים
מפה
כרמיאל 101 758860 / 226870 קירטון 6.0 נתונים טכניים
מפה
בע'נה 1 490 758910 / 225070 גיר 15.0 נתונים טכניים
מפה
בע'נה 2 495 759200 / 224760 גיר 2.0 נתונים טכניים
מפה
צומת יסיף 2 496 757600 / 214870 גיר 1.0 נתונים טכניים
מפה
טל-אל 3 497 759270 / 216200 קירטון 0.2 נתונים טכניים
מפה
פלך 1 501 759500 / 222300 גיר 10.0 נתונים טכניים
מפה
פלך 2 502 759200 / 221840 גיר 2.0 נתונים טכניים
מפה
מכר 512 757870 / 212440 גיר 2.0 נתונים טכניים
מפה
חרבת טורית 517 757850 / 213000 קירטון 15.0 נתונים טכניים
מפה
בקעת מגד 588 757560 / 224410 אדמה חרסיתית 2.0 נתונים טכניים
מפה
יובלים 1 589 753300 / 225240 גיר 2.5 נתונים טכניים
מפה
יובלים 2 590 753900 / 225100 גיר 3.0 נתונים טכניים
מפה
נחל שגב 2 592 752620 / 221950 גיר 5.0 נתונים טכניים
מפה
נחל שגב 3 593 752500 / 221600 גיר 15.0 נתונים טכניים
מפה
נחל שכניה מערב 594 749090 / 221620 גיר#קירטון 5.0 נתונים טכניים
מפה
מג'ד אל כורום 598 758280 / 222250 גיר#קירטון#דולומיט 2.0 נתונים טכניים
מפה
תל אפק 1 599 750000 / 210350 כורכר 10.0 נתונים טכניים
מפה
שפרעם דרום 1 999 743650 / 218195 קירטון 3.0 נתונים טכניים
מפה
עדי 1000 744045 / 216860 קירטון 2.0 נתונים טכניים
מפה
הר כרמי מערב 1016 757400 / 225000 גיר 5.0 נתונים טכניים
מפה
כבול 1018 753430 / 219250 קירטון 3.0 נתונים טכניים
מפה
חנתון צפון 1024 744080 / 223830 קירטון 3.0 נתונים טכניים
מפה
ציפורית 1027 741300 / 229100 דולומיט 240.0 נתונים טכניים
מפה
בחר את האזור המבוקש >