סקר מחצבות נטושות

מחצבות בגליון:
חזרה לגליונות
שם המחצבה מספר נ.צ מרכזי סוג חומר דונם
ג'למי - צומת העמקים - מפלס 1 102 736180 / 209270 גיר 30.0 נתונים טכניים
מפה
ג'למי - צומת העמקים - מפלס 3 104 735840 / 209260 גיר 30.0 נתונים טכניים
מפה
מקורה 110 727380 / 199820 גיר 20.0 נתונים טכניים
מפה
הבונים 111 727790 / 194150 כורכר 120.0 נתונים טכניים
מפה
נחשולים 118 725500 / 193850 כורכר 45.0 נתונים טכניים
מפה
פרדיס - צפון 124 723800 / 196000 גיר#קירטון 10.0 נתונים טכניים
מפה
פרדיס - עין אילה 125 725070 / 196260 גיר#קירטון 30.0 נתונים טכניים
מפה
שמורת הבונים 576 726020 / 193320 כורכר 40.0 נתונים טכניים
מפה
עין-כרמל 582 731010 / 194860 כורכר 2.5 נתונים טכניים
מפה
נחל מגדים - ים 583 738030 / 195550 כורכר 16.0 נתונים טכניים
מפה
נחל מגדים 584 737700 / 195610 כורכר 40.0 נתונים טכניים
מפה
באר מגדים מערב 586 736240 / 195330 כורכר 15.0 נתונים טכניים
מפה
באר מגדים דרום 587 735990 / 195380 כורכר 7.5 נתונים טכניים
מפה
ספונים 600 738200 / 197800 גיר 7.5 נתונים טכניים
מפה
ג'למי - צומת העמקים - מפלס 4 602 735750 / 209100 גיר#דולומיט 15.0 נתונים טכניים
מפה
אלרואי 603 734620 / 209540 גיר 6.0 נתונים טכניים
מפה
כרם מהרל 1 605 727640 / 198210 טוף 10.0 נתונים טכניים
מפה
כרם מהרל 2 606 728460 / 198960 טוף 20.0 נתונים טכניים
מפה
אליקים 607 727670 / 207320 גיר 1.5 נתונים טכניים
מפה
הר חורשן 610 720730 / 201530 קירטון 2.5 נתונים טכניים
מפה
עופר מזרח 1002 725300 / 199060 קירטון 3.0 נתונים טכניים
מפה
בחר את האזור המבוקש >