סקר מחצבות נטושות

מחצבות בגליון:
חזרה לגליונות
שם המחצבה מספר נ.צ מרכזי סוג חומר דונם
תל שמרון - צפון 128 734550 / 220400 גיר#קירטון#בזלת בלויה (חיזרה) 15.0 נתונים טכניים
מפה
גבעת תמרת 129 734350 / 223010 גיר#צור 10.0 נתונים טכניים
מפה
צומת נהלל - דרום 132 733600 / 221020 קירטון 1.0 נתונים טכניים
מפה
תמרת 133 733770 / 221470 גיר#קירטון 10.0 נתונים טכניים
מפה
הר הקפיצה 135 731520 / 228130 גיר#קירטון 20.0 נתונים טכניים
מפה
עין סיפן 136 731610 / 218750 קרקע#חוואר# קונגלומרט 2.0 נתונים טכניים
מפה
גניגר 137 730110 / 223720 בזלת בלויה (חיזרה) 10.0 נתונים טכניים
מפה
שריד 2 140 730150 / 222340 קונגלומרט#בזלת בלויה (חיזרה) 40.0 נתונים טכניים
מפה
מגדל-העמק 2 141 730470 / 222920 קירטון#חוואר 2.0 נתונים טכניים
מפה
כפר-גדעון 144 727000 / 229200 בזלת בלויה (חיזרה) 20.0 נתונים טכניים
מפה
נצרת 1 146 731500 / 227130 גיר 3.0 נתונים טכניים
מפה
גבעת קיפוד 744 724320 / 212190 בזלת 3.0 נתונים טכניים
מפה
מדרך-עוז 745 722300 / 214400 בזלת בלויה (חיזרה) 4.5 נתונים טכניים
מפה
עינות תורים 746 723980 / 215050 בזלת בלויה (חיזרה) 1.5 נתונים טכניים
מפה
גבעת אשמר 747 722720 / 213960 טוף#בזלת#סקוריה 1.5 נתונים טכניים
מפה
היוגב - מזרח 748 724380 / 221270 קרקע#בזלת בלויה (חיזרה) 20.0 נתונים טכניים
מפה
תל שימרון - דרום 749 734160 / 220260 בזלת#בזלת בלויה (חיזרה) 20.0 נתונים טכניים
מפה
תמרת - דרום 750 733590 / 221360 גיר#קירטון 0.6 נתונים טכניים
מפה
תמרת - מזרח 751 733970 / 221540 גיר#קירטון 2.0 נתונים טכניים
מפה
צומת תמרת 752 733940 / 220630 גיר#קירטון 1.5 נתונים טכניים
מפה
מגדל-העמק 4 775 730720 / 222620 קירטון#חוואר 20.0 נתונים טכניים
מפה
מגדל-העמק 5 776 730350 / 222350 קונגלומרט#בזלת בלויה (חיזרה) 20.0 נתונים טכניים
מפה
נצרת 2 794 732540 / 227990 קירטון 1.0 נתונים טכניים
מפה
מגידו 795 721240 / 218540 קירטון#אדמת תל 1.5 נתונים טכניים
מפה
עין השופט 1 796 722250 / 210900 קירטון 5.0 נתונים טכניים
מפה
עין השופט 2 797 721350 / 211000 גיר#קירטון 1.5 נתונים טכניים
מפה
נצרת - אזור תעשיה 798 733130 / 228410 גיר#קירטון 10.0 נתונים טכניים
מפה
נצרת - אבן וסיד 800 732700 / 228800 גיר#קירטון#דולומיט 150.0 נתונים טכניים
מפה
עפולה - מערב 801 726360 / 223180 קרקע 4.0 נתונים טכניים
מפה
בחר את האזור המבוקש >