סקר מחצבות נטושות

מחצבות בגליון:
חזרה לגליונות
שם המחצבה מספר נ.צ מרכזי סוג חומר דונם
לביא 3 149 743790 / 242640 בזלת 0.5 נתונים טכניים
מפה
צומת גולני 150 742810 / 238500 בזלת 2.5 נתונים טכניים
מפה
אילניה 151 740200 / 238100 חזרה בזלתית 5.0 נתונים טכניים
מפה
הזורעים 1 153 740750 / 247430 בזלת 10.0 נתונים טכניים
מפה
הזורעים 2 651 740380 / 247340 בזלת 5.0 נתונים טכניים
מפה
תרען 652 743370 / 237130 דולומיט# גיר 5.0 נתונים טכניים
מפה
לביא 2 653 743830 / 242630 בזלת 0.5 נתונים טכניים
מפה
לביא 1 654 744660 / 241790 בזלת 3.0 נתונים טכניים
מפה
כפר-חיטים 3 655 744600 / 247860 בזלת 2.0 נתונים טכניים
מפה
כפר-חיטים 2 656 744950 / 248360 בזלת בלויה# קרקע 6.0 נתונים טכניים
מפה
כפר-חיטים 1 659 745900 / 247900 בזלת# חיזרה 25.0 נתונים טכניים
מפה
כפר-זיתים 660 746490 / 240940 גיר# דולומיט# קירטון#קונגלומרט 2.0 נתונים טכניים
מפה
אבטליון 662 747970 / 231550 גיר# דולומיט# חוואר 4.0 נתונים טכניים
מפה
לבנים 2 664 752460 / 246460 בזלת#קונגלומרט#קרקע 2.0 נתונים טכניים
מפה
חוקוק 2 665 752850 / 248250 קונגלומרט 0.5 נתונים טכניים
מפה
חוקוק 1 666 752770 / 248990 חוואר#קונגלומרט 1.6 נתונים טכניים
מפה
לבנים 1 667 753050 / 246080 בזלת#קונגלומרט#קרקע 2.0 נתונים טכניים
מפה
אילניה 1 1020 740220 / 238430 קונגלומרט 1.0 נתונים טכניים
מפה
בחר את האזור המבוקש >