סקר מחצבות נטושות

מחצבות בגליון:
חזרה לגליונות
שם המחצבה מספר נ.צ מרכזי סוג חומר דונם
טבחה 156 753200 / 250030 חוואר#קונגלומרט 20.0 נתונים טכניים
מפה
גשור 1 721 745930 / 267340 טוף#סקוריה 3.0 נתונים טכניים
מפה
גשור 2 722 746010 / 267430 טוף#סקוריה 4.5 נתונים טכניים
מפה
עין-גב 2 723 742230 / 260570 חוואר#קונגלומרט 3.0 נתונים טכניים
מפה
אפיק 724 741790 / 265180 גיר#קירטון 30.0 נתונים טכניים
מפה
עין-גב 3 778 742150 / 260870 חול#קונגלומרט 5.0 נתונים טכניים
מפה
עין-גב 4 779 745440 / 260920 חול#קונגלומרט 12.0 נתונים טכניים
מפה
נחל דליות 1 780 754130 / 261970 חומר ואדי#קונגלומרט 10.0 נתונים טכניים
מפה
נחל דליות 2 781 754670 / 262090 חומר ואדי#קונגלומרט 5.0 נתונים טכניים
מפה
נחל דליות 3 782 754940 / 262010 חומר ואדי#קונגלומרט 30.0 נתונים טכניים
מפה
נחל דליות 4 783 755440 / 261810 חומר ואדי#קונגלומרט 5.0 נתונים טכניים
מפה
מפרץ אמנון 1008 755550 / 255760 בזלת#קרקע בזלתית 7.0 נתונים טכניים
מפה
כורסי 1009 747860 / 261370 קונגלומרט 2.0 נתונים טכניים
מפה
בחר את האזור המבוקש >