סקר מחצבות נטושות

מחצבות בגליון:
חזרה לגליונות
שם המחצבה מספר נ.צ מרכזי סוג חומר דונם
כנרת 1 159 735610 / 252160 חזרה בזלתית 15.0 נתונים טכניים
מפה
נוה אור 1 176 721580 / 250940 חזרה בזלתית#בזלת#קונגלומרט 40.0 נתונים טכניים
מפה
עין שחרית 177 728640 / 252580 חוואר# גבס 15.0 נתונים טכניים
מפה
תל דובר 826 732600 / 258970 חוואר 5.0 נתונים טכניים
מפה
חמת-גדר 827 732800 / 262780 קרקע וחלוקים 2.5 נתונים טכניים
מפה
נהרים צפון 1 828 728380 / 253790 חואר 2.0 נתונים טכניים
מפה
נהרים צפון 2 829 728830 / 253890 חואר 5.0 נתונים טכניים
מפה
עין גב 5 830 739080 / 260380 חול 1.0 נתונים טכניים
מפה
מצפה האון מערב 831 738020 / 260220 קירטון 1.0 נתונים טכניים
מפה
אנדרטת הטייסים 832 736600 / 259700 קרקע# חלוקים 1.5 נתונים טכניים
מפה
תל קציר צפון 833 736170 / 258570 בזלת 5.0 נתונים טכניים
מפה
תל קציר מזרח 834 735370 / 258470 בזלת בלויה#קרקע בזלתית 5.0 נתונים טכניים
מפה
עמק הירדן 835 733420 / 259130 גיר קירטוני 10.0 נתונים טכניים
מפה
גבעת אבנר 836 733150 / 259650 גיר קירטוני 3.0 נתונים טכניים
מפה
גבעת מגב 837 733300 / 259860 גיר קירטוני 7.0 נתונים טכניים
מפה
עין תאופיק 838 734210 / 260860 חוואר#גיר קירטוני 4.0 נתונים טכניים
מפה
עין פוריה 1 839 737200 / 252330 בזלת# חיזרה 2.0 נתונים טכניים
מפה
עין פוריה 2 840 737390 / 252270 בזלת# בזלת בלויה 1.5 נתונים טכניים
מפה
מנחמיה מערב 2 860 730040 / 251720 אגלומרט 2.5 נתונים טכניים
מפה
מנחמיה מערב 1 861 729980 / 251820 אגלומרט 2.0 נתונים טכניים
מפה
תל שחרית צפון 1 862 728870 / 252720 בזלת בלויה (חיזרה)#אגלומרט 10.0 נתונים טכניים
מפה
תל שחרית מערב 863 728320 / 251900 בזלת בלויה (חיזרה) 7.0 נתונים טכניים
מפה
נחל יבנאל מערב 864 733130 / 252310 בזלת#טלוס (חומר גלוש) 2.0 נתונים טכניים
מפה
בית זרע צפון 865 733750 / 253590 חואר# חרסית 3.0 נתונים טכניים
מפה
מצפה אלות 1 869 730940 / 250110 גבס#חואר 8.0 נתונים טכניים
מפה
מצפה אלות 2 870 730600 / 250130 גבס#חואר 2.0 נתונים טכניים
מפה
אשדות יעקב מזרח 880 730040 / 256490 חואר# חרסית 5.0 נתונים טכניים
מפה
נהריים צפון מזרח 881 728300 / 255320 חואר# חרסית 10.0 נתונים טכניים
מפה
נחל מנחמיה 1 (אגם) 882 728770 / 251200 גבס 30.0 נתונים טכניים
מפה
נחל מנחמיה 2 883 729090 / 251340 גבס#בזלת#חואר 5.0 נתונים טכניים
מפה
נחל מנחמיה 3 884 729230 / 251480 גבס#קירטון חווארי 2.0 נתונים טכניים
מפה
מנחמיה מזרח 894 729240 / 253370 חוואר# קונגלומרט 3.0 נתונים טכניים
מפה
נחל מנחמיה 4 895 729110 / 252580 בזלת בלויה# אגלומרט 2.0 נתונים טכניים
מפה
נחל מנחמיה 5 896 729010 / 252460 חואר #בזלת# אגלומרט 3.0 נתונים טכניים
מפה
טליה 1 897 728260 / 251470 קירטון# חוואר# גבס 100.0 נתונים טכניים
מפה
גשר צפון 1 899 727260 / 251870 גבס#קירטון וחוואר 10.0 נתונים טכניים
מפה
גשר צפון 4 900 727140 / 252180 גבס#חואר 5.0 נתונים טכניים
מפה
גשר צפון 3 912 726950 / 251530 חוואר# גבס 40.0 נתונים טכניים
מפה
תל שחרית צפון 2 913 728250 / 252410 גבס#חואר 3.0 נתונים טכניים
מפה
חמת-גדר צפון 925 733850 / 263320 בזלת#גיר קירטוני 10.0 נתונים טכניים
מפה
מנחמיה 926 729800 / 252320 חוואר 1.0 נתונים טכניים
מפה
נהרים מערב 927 726700 / 253090 חואר 3.0 נתונים טכניים
מפה
חורבת מנחה 928 724080 / 252460 חואר 2.5 נתונים טכניים
מפה
גשר צפון 2 930 727130 / 251800 גבס#קירטון וחוואר 15.0 נתונים טכניים
מפה
חורבת זך 931 722090 / 254030 חואר 3.0 נתונים טכניים
מפה
תל שושן 932 723580 / 253490 חואר 3.0 נתונים טכניים
מפה
כנרת 2 933 735360 / 252130 בזלת# בזלת בלויה 10.0 נתונים טכניים
מפה
נוה-אור מזרח 936 721830 / 253880 חואר 4.0 נתונים טכניים
מפה
בחר את האזור המבוקש >