סקר מחצבות נטושות

מחצבות בגליון:
חזרה לגליונות
שם המחצבה מספר נ.צ מרכזי סוג חומר דונם
נטור 964 750880 / 270950 סקוריה 1.5 נתונים טכניים
מפה
מאגר חיטל 965 747070 / 273500 קרקע#בזלת גושית 4.0 נתונים טכניים
מפה
הדרך הרומית 966 754580 / 275150 בזלת#קרקע 75.0 נתונים טכניים
מפה
גבעת בזק 967 757330 / 271720 סקוריה 2.0 נתונים טכניים
מפה
בחר את האזור המבוקש >