סקר מחצבות נטושות

מחצבות בגליון:
חזרה לגליונות
שם המחצבה מספר נ.צ מרכזי סוג חומר דונם
גלילות 222 672820 / 181890 כורכר 35.0 נתונים טכניים
מפה
גלילות 4 223 673320 / 181940 כורכר#חול 10.0 נתונים טכניים
מפה
גלילות 2 224 673720 / 182340 כורכר 5.0 נתונים טכניים
מפה
גלילות 1 226 673880 / 182280 כורכר 30.0 נתונים טכניים
מפה
רשפון 1 950 678870 / 182750 כורכר#חמרה 5.0 נתונים טכניים
מפה
בצרה מערב 1140 679670 / 187920 חמרה 3.0 נתונים טכניים
מפה
תל מיכל 1141 674040 / 181290 כורכר#חמרה 3.0 נתונים טכניים
מפה
רשפון 2 1142 679240 / 182590 חול 20.0 נתונים טכניים
מפה
פתח-תקוה 1 1143 666680 / 187880 חול#חמרה 4.0 נתונים טכניים
מפה
פתח-תקוה 2 1144 668040 / 188860 כורכר#חמרה 20.0 נתונים טכניים
מפה
בחר את האזור המבוקש >