סקר מחצבות נטושות

מחצבות בגליון:
חזרה לגליונות
שם המחצבה מספר נ.צ מרכזי סוג חומר דונם
כפר קאסם ו' 247 667970 / 196810 גיר 35.0 נתונים טכניים
מפה
כפר קאסם יב 253 668640 / 196860 גיר 3.0 נתונים טכניים
מפה
כפר קאסם יג 254 668760 / 197020 גיר 12.0 נתונים טכניים
מפה
כפר קאסם יז 258 669710 / 197140 גיר 2.0 נתונים טכניים
מפה
מגדל צדק צפון ד' 264 665720 / 195960 גיר 10.0 נתונים טכניים
מפה
מגדל צדק צפון ה' 265 665620 / 196110 גיר 50.0 נתונים טכניים
מפה
מגדל צדק צפון ו' 266 665780 / 196020 גיר 50.0 נתונים טכניים
מפה
מגדל צדק צפון ז' 267 665820 / 196300 גיר 25.0 נתונים טכניים
מפה
מגדל צדק צפון ח' 268 665710 / 196490 גיר 14.0 נתונים טכניים
מפה
מגדל צדק דרום ט' 269 665410 / 195740 גיר 1.0 נתונים טכניים
מפה
מגדל צדק דרום י' 270 665230 / 195860 גיר 0.3 נתונים טכניים
מפה
מגדל צדק דרום יא 271 665330 / 196610 גיר 1.0 נתונים טכניים
מפה
מגדל צדק דרום יב 272 665150 / 196640 גיר 10.0 נתונים טכניים
מפה
מגדל צדק דרום יג 273 664840 / 195830 גיר 18.0 נתונים טכניים
מפה
מגדל צדק דרום טז 276 664860 / 196280 גיר 70.0 נתונים טכניים
מפה
נחשונים א' 279 662800 / 194980 גיר 4.0 נתונים טכניים
מפה
נחשונים ב' 280 662640 / 195320 גיר 3.5 נתונים טכניים
מפה
נחשונים ג' 281 661410 / 195790 גיר 0.5 נתונים טכניים
מפה
נחשונים ד' 282 661040 / 195800 גיר 0.3 נתונים טכניים
מפה
נחשונים ה' 283 661270 / 195960 גיר 0.5 נתונים טכניים
מפה
נחשונים ו' 284 660760 / 195840 גיר 1.5 נתונים טכניים
מפה
מגדל צדק דרום-מזרח 886 664700 / 196650 גיר 120.0 נתונים טכניים
מפה
כפר קאסם 2 910 669050 / 196890 גיר 15.0 נתונים טכניים
מפה
ניר-אליהו 911 679500 / 195430 אדמת חמרה 60.0 נתונים טכניים
מפה
מחלף אייל 1 1079 679100 / 196080 חמרה#אדמה חרסיתית 10.0 נתונים טכניים
מפה
בחר את האזור המבוקש >