סקר מחצבות נטושות

מחצבות בגליון:
חזרה לגליונות
שם המחצבה מספר נ.צ מרכזי סוג חומר דונם
מרר 1 304 639800 / 180600 כורכר 4.5 נתונים טכניים
מפה
מרר 2 305 639600 / 180500 כורכר 7.5 נתונים טכניים
מפה
מרר 3 306 639300 / 180300 כורכר 30.0 נתונים טכניים
מפה
בני עיש 312 631700 / 176800 כורכר#חמרה 3.0 נתונים טכניים
מפה
חרובית 1 313 628700 / 186700 כורכר 0.0 נתונים טכניים
מפה
עזריקם 3 317 628230 / 172620 כורכר 60.0 נתונים טכניים
מפה
עזריקם 4 318 627930 / 172380 כורכר 40.0 נתונים טכניים
מפה
עזריקם 5 319 628150 / 171230 כורכר 2.0 נתונים טכניים
מפה
באר-טוביה 2 321 626200 / 172000 כורכר 6.0 נתונים טכניים
מפה
כנות 322 635400 / 176090 כורכר#חמרה 4.0 נתונים טכניים
מפה
כפר-מנחם 2 324 627590 / 183250 כורכר 10.0 נתונים טכניים
מפה
נחל תמנה 1 1157 631050 / 186420 קירטון#קונגלומרט 2.0 נתונים טכניים
מפה
תירוש 1 1158 630400 / 187800 קירטון 3.0 נתונים טכניים
מפה
כפר-מנחם 1 1159 625430 / 184120 כורכר 2.0 נתונים טכניים
מפה
ביצרון 1 1160 632880 / 174590 כורכר 1.0 נתונים טכניים
מפה
ביצרון 2 1161 632850 / 175020 כורכר#חמרה 10.0 נתונים טכניים
מפה
ניר-בנים 1 1162 620010 / 175230 אדמה חרסיתית 2.0 נתונים טכניים
מפה
זרחיה 1 1163 620620 / 174560 אדמה חרסיתית 3.0 נתונים טכניים
מפה
זרחיה 2 1164 622760 / 176060 חול#חמרה#קרקע לס 4.0 נתונים טכניים
מפה
זרחיה 3 1165 622150 / 176360 חול 2.0 נתונים טכניים
מפה
חצור אשדוד 1169 628700 / 173470 כורכר 4.0 נתונים טכניים
מפה
חצב מערב 1170 631740 / 177320 כורכר 3.0 נתונים טכניים
מפה
כנות 1 1171 634650 / 176350 כורכר#חמרה 1.5 נתונים טכניים
מפה
חולדה 2 1177 638720 / 187960 כורכר#חול#חמרה#קרקע 7.0 נתונים טכניים
מפה
יסודות 1 1178 635760 / 186270 קונגלומרט 4.0 נתונים טכניים
מפה
יסודות 2 1179 635650 / 187570 גיר 3.0 נתונים טכניים
מפה
יד-בנימין צפון 1180 635250 / 184170 חומר ואדי 20.0 נתונים טכניים
מפה
בית-אלעזרי 1 1181 638680 / 179750 כורכר 3.0 נתונים טכניים
מפה
בית-אלעזרי 2 1182 638550 / 179600 כורכר 4.0 נתונים טכניים
מפה
אשדוד מזרח 2 1183 639100 / 172270 חול#חמרה 6.0 נתונים טכניים
מפה
יסודות 3 1184 635320 / 186430 קירטון#קונגלומרט 0.5 נתונים טכניים
מפה
יסודות 4 1185 635400 / 186440 קונגלומרט 10.0 נתונים טכניים
מפה
גדרה 1 1186 634500 / 178600 כורכר#חמרה 3.0 נתונים טכניים
מפה
גדרה 2 1187 634120 / 180000 חול#חמרה 10.0 נתונים טכניים
מפה
גדרה 3 1188 634470 / 180000 חול#חמרה 10.0 נתונים טכניים
מפה
גדרה 4 1189 635070 / 179380 כורכר#חול#חמרה 4.0 נתונים טכניים
מפה
יסודות 5 1191 635410 / 188270 גיר#קירטון#קונגלומרט 3.0 נתונים טכניים
מפה
יסודות 6 1192 635740 / 188770 גיר#קירטון#קונגלומרט 12.0 נתונים טכניים
מפה
גדרה 5 1199 634870 / 178630 כורכר 1.0 נתונים טכניים
מפה
גדרה 6 1200 634270 / 177850 כורכר 8.0 נתונים טכניים
מפה
גדרה 7 1201 634520 / 177910 כורכר#חמרה 12.0 נתונים טכניים
מפה
גדרה 8 1202 634390 / 178070 כורכר#חמרה 8.0 נתונים טכניים
מפה
גדרה 9 1203 634310 / 178270 כורכר#חמרה 2.0 נתונים טכניים
מפה
חפץ-חיים מערב 1 1204 633650 / 178500 כורכר#חמרה 20.0 נתונים טכניים
מפה
חפץ-חיים מערב 2 1205 633990 / 178940 כורכר#חמרה 10.0 נתונים טכניים
מפה
חצב 1 1206 633080 / 178330 כורכר#חמרה 30.0 נתונים טכניים
מפה
חצב 2 1207 631920 / 177480 כורכר 3.0 נתונים טכניים
מפה
חצב 3 1208 631920 / 177430 כורכר 3.0 נתונים טכניים
מפה
חצב 4 1209 631940 / 177330 כורכר#חמרה 1.0 נתונים טכניים
מפה
חצב 5 1210 632090 / 177300 כורכר 1.5 נתונים טכניים
מפה
חצב 6 1211 632190 / 177340 כורכר 2.0 נתונים טכניים
מפה
חצב 7 1212 631350 / 177470 כורכר#חמרה 2.0 נתונים טכניים
מפה
חצב 8 1213 631590 / 177350 כורכר#חמרה 1.0 נתונים טכניים
מפה
חצב 9 1214 631570 / 177460 כורכר 1.5 נתונים טכניים
מפה
חצב 10 1215 630820 / 177200 כורכר#חמרה 10.0 נתונים טכניים
מפה
בני-דרום 2 1217 635200 / 170160 כורכר#חול#חמרה 40.0 נתונים טכניים
מפה
יסודות 7 1221 635310 / 186200 גיר#קונגלומרט 3.0 נתונים טכניים
מפה
נחל לוזית 1 1222 622630 / 187030 קירטון 1.0 נתונים טכניים
מפה
נחל לוזית 2 1223 622620 / 187750 קירטון 3.0 נתונים טכניים
מפה
תל צפית דרום 1224 621970 / 185010 קירטון 3.0 נתונים טכניים
מפה
נחלה צפון 1225 621640 / 181670 כורכר 5.0 נתונים טכניים
מפה
גת - ורד 1232 620140 / 181070 כורכר#חול 20.0 נתונים טכניים
מפה
ערוגות 1286 625610 / 178770 חומר ואדי 1.0 נתונים טכניים
מפה
בחר את האזור המבוקש >