סקר מחצבות נטושות

מחצבות בגליון:
חזרה לגליונות
שם המחצבה מספר נ.צ מרכזי סוג חומר דונם
יד נתן 1 326 617500 / 172650 כורכר#חול 1.0 נתונים טכניים
מפה
מגדל יואב 327 617220 / 170430 כורכר 1.0 נתונים טכניים
מפה
בית גוברין 330 613344 / 189594 אבן#קירטון# גיר קירטוני 4.0 נתונים טכניים
מפה
שדה-משה 1 331 612250 / 182950 קירטון 2.0 נתונים טכניים
מפה
שדה-משה 2 332 611920 / 182730 קירטון 0.5 נתונים טכניים
מפה
שדה-משה 3 333 612060 / 182910 קירטון 2.0 נתונים טכניים
מפה
חירבת פטורה 3 334 611000 / 182270 קירטון 6.0 נתונים טכניים
מפה
נחלה 1 335 619200 / 180480 כורכר 25.0 נתונים טכניים
מפה
חירבת פטורה 1 1145 611365 / 183041 אבן#קירטון 3.0 נתונים טכניים
מפה
חירבת פטורה 2 1146 611011 / 183013 אבן#קירטון# נארי 2.0 נתונים טכניים
מפה
בית ניר 1148 617890 / 188600 קירטון 5.0 נתונים טכניים
מפה
חירבת בית דכרין 1149 619900 / 186540 קירטון 0.5 נתונים טכניים
מפה
גת צפון 1150 617300 / 182300 חרסיות 60.0 נתונים טכניים
מפה
גת אספ 1151 615640 / 181750 קרקע 3.0 נתונים טכניים
מפה
נחלה 2 1152 619600 / 180730 כורכר 90.0 נתונים טכניים
מפה
יד נתן 2 1153 618510 / 172470 כורכר וחול 50.0 נתונים טכניים
מפה
שחריה 1 1154 611900 / 181400 קירטון ונארי 53.0 נתונים טכניים
מפה
שחריה 2 1155 611800 / 181650 קירטון 3.0 נתונים טכניים
מפה
נעם - אספ 1156 607730 / 180670 קרקע 1.5 נתונים טכניים
מפה
מערות סמך 1172 607150 / 182380 קירטון 2.5 נתונים טכניים
מפה
אחוזם 1 1173 606280 / 179900 קירטון 1.0 נתונים טכניים
מפה
אחוזם-2 1174 606140 / 180950 קירטון 1.0 נתונים טכניים
מפה
עצם 1175 616280 / 172850 קרקע וכורכר 25.0 נתונים טכניים
מפה
בחר את האזור המבוקש >