סקר מחצבות נטושות

מחצבות בגליון:
חזרה לגליונות
שם המחצבה מספר נ.צ מרכזי סוג חומר דונם
אנדרטת פלמח-הראל 364 637300 / 212600 אבן 1.0 נתונים טכניים
מפה
מעלה-החמישה 365 636000 / 210100 גיר 5.0 נתונים טכניים
מפה
מעוז ציון 368 633500 / 214000 אבן 2.0 נתונים טכניים
מפה
מעוז ציון 1 369 633700 / 213800 אבן 3.0 נתונים טכניים
מפה
מעלה רומאים 370 633500 / 217100 דולומיט 5.0 נתונים טכניים
מפה
פסגת-זאב 626 637000 / 224350 גיר 6.0 נתונים טכניים
מפה
רמות 627 636100 / 219800 גיר 1.2 נתונים טכניים
מפה
מטרסדורף 628 633900 / 219800 דולומיט# גיר 5.0 נתונים טכניים
מפה
מעוז-ציון 2 629 633100 / 213350 דולומיט# גיר 1.6 נתונים טכניים
מפה
הר חומה 1 632 625300 / 220350 גיר 1.0 נתונים טכניים
מפה
הר חומה 2 633 625600 / 220350 גיר 0.3 נתונים טכניים
מפה
בחר את האזור המבוקש >